logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
 

Miriam Jonker

Inzicht geven, structuur bieden, helderheid scheppen, inspireren en stimuleren met het oog op maximaal haalbare resultaten doe ik graag. Samen zetten we in op haalbare doelen die via een praktische en planmatige aanpak bereikt kunnen worden.

In de benadering van mensen en organisaties stel ik altijd de vraag: waar zit de ruimte voor ontwikkeling en groei? Groeien kan alleen in aansluiting op de bestaande situaties van het individu het proces en de organisatie en met oog op de randvoorwaarden. Van belang is dat mensen en organisaties kunnen voortbouwen op het goede en datgene aanpakken wat om vernieuwing of verbetering vraagt.

Heb jij het lef om even stil te gaan staan?
Contact