logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Omgevingsbewustzijn

Omgevingsbewustzijn

Lukt het je om alle kikkers in de kruiwagen te houden? Dat je in complexe projecten vaak te maken krijgt met de belangen van alle samenwerkingspartijen weet jij als geen ander. Net als dat het van groot belang is dat al deze belangen op tafel liggen. Soms heb je het gevoel dat jij hier in je eentje de verantwoordelijkheid voor draagt. En vraag jij je af hoe je ooit al die kikkers in de buurt van de kruiwagen krijgt. Hulp in aantocht: ik ga je helpen.

Omgevingsbewustzijn on the job
Met ruim 10 jaar ervaring in integrale gebiedsprocessen weet ik dat gedeelde verantwoordelijkheid voor omgevingsbewustzijn vaak niet gevoeld wordt binnen teams. Terwijl het van cruciaal belang is voor het behalen van gezamenlijke/ gedragen resultaten. Ik ontwikkelde hiervoor door de jaren heen een praktische methode: omgevingsbewustzijn on the job. Samen met je projectteam stilstaan bij de omgeving en zo ontdekken wat er nodig is om verder te gaan.

Tijdens een intensieve sessie nemen we een project/proces onder de loep en brengen we alle aspecten letterlijk en figuurlijk in kaart: de omgeving, doelen, resultaten, planning, stakeholders, ieders belangen, de communicatie en de voor- en tegenstanders. We zoomen in en uit. We bekijken het project/proces vanuit verschillende invalshoeken: van voor naar achteren, van achteren naar voren, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Kortom: alles wat van belang is komt aan bod en we zien níets over het hoofd.

Wat levert het op?
Heel concreet is de output van omgevingsbewustzijn on the job een visuele kaart waarop inzichtelijk is gemaakt waar jullie met het project op dat moment staan, welke issues en quick wins er zijn, wat er nodig is om vervolgstappen te zetten, welke belangen er heersen, hoe je deze aan elkaar knoopt en welke concrete actiepunten er zijn. Het neveneffect is dat je samen naar de omgeving van het project kijkt, want je staat er niet alleen voor.

Durf jij de stap te zetten?
Omgevingsbewustzijn is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een eerste stap is hiernaar te acteren. Heb jij het lef om deze stap te zetten? Neem dan contact met mij op voor meer informatie.

Facebook